Zásady zpracování osobních údajů


Všichni v naší firmě jsou si vědomi a považujeme osobní údaje za velmi cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme. Zde se můžete informovat, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili, prosím kontaktujte nás: gdpr@hezkykytky.cz

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

ZELENÝ LUPENY, s.r.o.
Pod altánem 9/105, 110 00 Praha 10
IČ:035 64 665, DIČ:CZ03564665

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
 • vyřízení objednávky
 • vyřízení reklamace
 • zodpovězení Vašich dotazů
 • nabídku našeho zboží a služeb (když je dán souhlas)
 • marketingové akce (když je dán souhlas)
 • uchování historie objednávek jen pro účely archivace

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom mohli nabídnout zboží a služby.

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • fakturační údaje v případě platby na fakturu
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • historie objednávek a případné další komunikace e-mailem pro případné reklamace nebo opakování objednávek

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme a žádné třetí straně je nepodáme!

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

Doba uložení osobních údajů

[my_table responsive=“yes“]

Vyřízení objednávky Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven
Vyřízení reklamace Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení
Cílená nabídka zboží a služeb Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
Marketingové akce Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
Uchování historie nákupů pro účely nabídek a informací Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

[/my_table]

Cookies

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“. Soubory cookies používáme k tomu, abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP adresy.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče soubory cookies zablokovat a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni.

Závěrečná ustanovení

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde:https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat:

 • získání opisu osobních údajů
 • opravu osobních údajů
 • výmaz osobních údajů
 • odvolat souhlas
 • podat stížnost

Profilování a automatizované zpracování

Na našich stránkách ani v kampaních nepoužíváme profilování ani automatizované zpracování vašich osobních údajů.